Zmeny v stavebných predpisoch a legislatíve: Všetko, čo potrebujete vedieť o novom stavebnom zákone

Zmeny v stavebných predpisoch a legislatíve: Všetko, čo potrebujete vedieť o novom stavebnom zákone

V posledných rokoch sme svedkami rýchleho vývoja v oblasti stavebníctva, čo vyžaduje prispôsobenie sa aj zo strany legislatívy. S cieľom zmodernizovať stavebný proces a zjednodušiť administratívu prišiel nový stavebný zákon, ktorý prináša zásadné zmeny pre všetkých účastníkov stavebného procesu. V tomto článku si predstavíme hlavné novinky, ktoré nový zákon prináša, a pozrieme sa aj na zmeny poplatkov na katastri nehnuteľností.

Nový stavebný zákon - kľúčové zmeny:

  1. Zjednodušenie procesu schvaľovania: Nový stavebný zákon zavádza rýchlejšie a efektívnejšie postupy pre získanie stavebného povolenia. Tým sa značne skracuje čas potrebný na zahájenie stavebných prác.

  2. Digitálizácia procesov: S cieľom zefektívniť celý stavebný proces, nový zákon podporuje digitalizáciu podávania žiadostí a komunikácie s príslušnými úradmi. Toto opatrenie nielenže uľahčuje administratívu, ale aj prispieva k transparentnosti celého procesu.

  3. Zmeny v povinnostiach a zodpovednostiach: Nový zákon jasne definuje povinnosti a zodpovednosti jednotlivých účastníkov stavebného procesu, čím sa zvyšuje právna istota a znižuje priestor pre možné konflikty.

  4. Upravené podmienky pre malé stavby: Novela prináša zjednodušené podmienky pre realizáciu malých stavieb, čo malým projektom umožňuje pohotovejšie reagovať na potreby a požiadavky.

Zmeny poplatkov na katastri nehnuteľností:

Nový stavebný zákon prináša aj zmeny v poplatkoch za vklady do katastra nehnuteľností. Tieto zmeny sa týkajú:

  1. Úpravy výšky poplatkov: S cieľom uľahčiť prístup k vlastníctvu nehnuteľností, došlo k revízii výšky poplatkov, pričom v niektorých prípadoch dochádza k ich zníženiu.

  2. Zjednodušenie platobného procesu: Proces platby poplatkov bol zjednodušený s možnosťou využitia elektronických platieb, čo značne zvyšuje pohodlie a efektivitu spracovania.

Záver:

Nový stavebný zákon prináša do sektora stavebníctva viacero pozitívnych zmien s cieľom zefektívniť a zrýchliť stavebný proces, zjednodušiť administratívu a zvýšiť transparentnosť. 

 

Pre ďalšie podrobnosti a presné znenie nového stavebného zákona, odporúčam navštíviť stránku www.stavebnyzakon.sk, kde nájdete aktuálne informácie k novej stavebnej legislatíve, ako aj pripravované konferencie a semináre týkajúce sa tohto zákona.

Pre detailné informácie o nových poplatkoch na katastri nehnuteľností odporúčam navštíviť tento link: www.zoznamrealit.sk, kde nájdete aktuálne informácie o zmenách poplatkov, ktoré vstupujú do platnosti od 1. apríla 2024​.

Kontaktujte nás Kontakt

>